Szanowni Państwo

od 12 września 2023 r. chętni uczniowie mogą korzystać z obiadów w szkole.  

Jeżeli Państwo akceptują podane warunki należy wypełnić deklarację i złożyć w sekretariacie szkoły.

Opłatę za obiady należy uiścić jak dotychczas do 10 każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej
w Przyjmie 15 8530 0000 0700 0182 2000 0010 do 10-go każdego miesiąca, z dopiskiem: za obiady, imię
i nazwisko ucznia.

Koszt 1 obiadu wynosi 5,85 zł

W maju dzieci będą jadły obiady w 15 dni.
Należy zapłacić 87,75 zł za obiady, za miesiąc
maj.

Dyrekcja szkoły