SZANOWNI RODZICE.

Szanowni Państwo 

Od 12 września 2023 r. chętni uczniowie mogą korzystać z obiadów w szkole.  

Jeżeli Państwo akceptują podane warunki należy wypełnić deklarację i złożyć w sekretariacie szkoły.

Opłatę za obiady należy uiścić jak dotychczas do 10 każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej
w Przyjmie 15 8530 0000 0700 0182 2000 0010 do 10-go każdego miesiąca, z dopiskiem: za obiady, imię i nazwisko ucznia.

Koszt 1 obiadu 5,85 zł.

Od 1 – 21 grudnia będzie 15 obiadów. Należy zapłacić 87,75 zł za obiady, za miesiąc grudzień.

Dyrekcja szkoły