Warunki rekrutacji do szkoły średniej https://spprzyjma.edu.pl/index.php/rekrutacja-do-szkoly-sredniej/

W roku szkolnym 2023/2024 egzaminy klas ósmych odbędą się w dniach od 14-16 maja 2024 r.

  • 14 maja o godz. 9.00 egzamin z języka polskiego
  • 15 maja o godz. 9.00 egzamin z matematyki
  • 16 maja o godz. 9.00 egzamin z języka angielskiego

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2024 r.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

PrzedmiotArkusz standardowyArkusz z dostosowaniem
Język polski 120 minutdo 180 minut
Matematyka100 minutdo 150 minut
Język obcy nowożytny90 minutdo 135 minut

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf

PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.htm