Lekcje Pomagania to bezpłatny program edukacyjny PAH wprowadzający
w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie.

Program jest odpowiedzią Polskiej Akcji Humanitarnej na chęć szkół do zaangażowania się w działania organizacji i promowania postawy solidarności. Uczestnicząc w programie otrzymujemy podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą możemy wykorzystać w działaniu.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych. Dzięki wolontariatowi możemy poszerzać naszą wiedzę o świecie i rozwijać empatię. Stanowi on jedną z najważniejszych form społecznego zaangażowania, opartą na bezinteresownej pomocy i pracy na rzecz innych ludzi.