• mgr Małgorzata Wąchnicka – dyrektor szkoły – nauczyciel informatyki i zajęć rewalidacyjnych
 • mgr Monika Andrzejewska – pedagog – terapeuta, bibliotekarz
 • mgr Agnieszka Borowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II
 • mgr Joanna Ciesielska – nauczyciel przyrody i biologii
 • mgr Przemysław Ciesielski – nauczyciel doradztwa zawodowego
 • mgr Kornelia Jakubowska – Rubas – nauczyciel języka polskiego, muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i wychowawca klasy IV
 • mgr Daniel Jóźwiak – nauczyciel techniki
 • mgr Bożena Kaczmarek – nauczyciel chemii i fizyki
 • mgr Jarosław Kadłubek – psycholog
 • lic. Linda Kalinowska – Plewczyńska – nauczyciel języka niemieckiego
 • ks. Jacek Krzesiński – nauczyciel religii
 • mgr Magdalena Lewandowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • mgr Magdalena Lewartowska – nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Ewelina Nowak – nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca przedszkola
 • mgr Małgorzata Nożewska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy VIII
 • mgr Sylwia Orchowska – nauczyciel matematyki i geografii, wychowawca klasy VII
 • mgr Magdalena Perlińska – nauczyciel wspierający
 • mgr Dorota Plutecka-Jankowska – nauczyciel WDŻ, logopeda
 • mgr Sebastian Puchalski – nauczyciel religii
 • mgr Aneta Szczepaniak – nauczyciel języka polskiego i historii, wychowawca klasy VI
 • mgr Ewa Wendt – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, wychowawca klasy II
 • mgr Izabela Ziemniczak – nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca przedszkola
 • mgr Marcin Ziemniczak – nauczyciel informatyki i wychowania fizycznego
 • mgr Monika Klasińska – sekretarz szkoły
 • Maria Dobersztyn – pracownik obsługi
 • Katarzyna Gorzelańczyk – pracownik obsługi
 • Małgorzata Nowak – pracownik obsługi
 • Krystyna Włosiniak – pracownik obsługi
 • Andrzej Włosiniak – pracownik obsługi