1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023 r.
  Pierwsze półrocze – 04.09.2023 r. – 26.01.2024 r.
  Drugie półrocze – 29.01-21.06.2024 r.

 2. Zebranie z rodzicami: 06.09.2023 r.
  – godz. 16.30 – zebranie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3
  – godz. 17.30 – zebranie klas 4-8
 3. Zebranie z rodzicami: 29.11.2023 r.
  godz. 16.30 – zebranie klas 1-3
  – godz. 17.00 – zebranie klas 4-8

  KONSULTACJE dla klas 1-3 od godz. 17.00-18.00
  KONSULTACJE dla klas 4-8 od godz. 17.30-18.30
 4. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną z zachowania do 21.12.1023 r.
 5.  Zimowe ferie świąteczne – 23.12. – 31.12.2023 r.
 6. Przekazanie pozostałych propozycji śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz ocen z zachowania do 17.01.2024 r.
 7. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej – 24.01.2024 r.
 8. Zebranie z rodzicami – 31.01.2024 r.
  – godz. 16.30 – zebranie klas 1-3
  – godz. 17.00 – zebranie klas 4-8
 9. Ferie zimowe – 12.02. – 23.02. 2024 r.
 10. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. – 02.04.2024 r.
 11. Zebranie z rodzicami: 24.04.2024 r.
  – godz. 16.30 – zebranie oddziałów przedszkolnych i klas 1-3
  – godz. 17.00 – zebranie klas 4-8

  KONSULTACJE dla klas 1-3 od godz. 17.00-18.00
  KONSULTACJE dla klas 4-8 od godz. 17.30-18.30
 12. Egzamin ósmoklasisty:
  – 14 maja – język polski
  – 15 maja – matematyka
  – 16 maja – język angielski
 13. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną oceną z zachowania do 15.05.1024 r.
 14. Przekazanie  pozostałych propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz ocen z zachowania do 05.06.2024 r.
 15. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej – 12.06.2024 r.
 16. Uroczyste zakończenie przedszkola – 20.06.2024 r.
 17. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 – 21.06.2024 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • 02.11.2023 r. (czwartek)
 • 03.11.2023 r. (piątek)
 • 02.05. 2024 r. (czwartek)
 • 14.05.2024 r. –Egzamin ósmoklasisty (wtorek)
 • 15.05.2024 r. – Egzamin ósmoklasisty (środa)
 • 16.05. 2024 r. Egzamin ósmoklasisty (czwartek)
 • 31.05.2024 r. (piątek)
 • 20.06.2024 r. (piątek)