Świetlica jest czynna od godz. 12.10-15.45.

Od 1 września 2024 r. świetlica będzie czynna od godz. 7.30 – 15.45.

W świetlicy dowozowej prowadzone są zajęcia:

plastyczne – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, wykonanie kartek okolicznościowych, ozdób świątecznych, tworzenie dowolnych prac z wyobraźni itp.

czytelniczo – medialne  –  świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, Internetu, oglądanie filmów edukacyjnych, wyszukiwanie informacji, elementy programowania,  współpraca z biblioteką szkolną i publiczną – rozwijanie czytelnictwa, czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych i emocjonalnych,

hobbistyczne – granie w gry planszowe, prezentowanie ciekawych hobby przez chętne dzieci, organizowanie warsztatów,

sportowo – zabawowe – spędzanie czasu na świeżym powietrzu, gry i zabawy z piłką i skakanką, zabawy integracyjne.