Drodzy Rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

Formularze zgłoszenia można pobrać poniżej lub odebrać w okienku portierni w naszej szkole.
Wypełnione dokumenty należy zostawić w okienku portierni w terminie od 04 do 22 marca 2024 r.

Złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 należy złożyć od 26 lutego do 01 marca 2024 r.