Kaja Gołdych – przewodnicząca

Zofia Andrzejewska – zastępca przewodniczącej

Natalia Zinkowska – skarbnik