Przewodniczący – Alicja Witasik

Zastępca – Dominika Nierychło

Sekretarz – Justyna Orzechowska

Skarbnik – Żaneta Gołdych