W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowane są innowacje pedagogiczne:

  • ,,Przez zabawę do wiedzy” w klasach 1-3 w ramach, której nauczyciele na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej rozwijają u uczniów umiejętności polonistyczne i matematyczne z wykorzystaniem robotów i programów komputerowych.
  • ,,Mały programista” w klasach 1-3 w ramach, której nauczyciele na zajęciach edukacji informatycznej rozwijają u uczniów umiejętności programowania z wykorzystaniem robotów i programów komputerowych.
  • ,,KDK czyli: Kodowanie – Drukowanie – Konstruowanie” w klasach 4-8 – nauczyciel informatyki kształci u uczniów umiejętność budowania z klocków inżynieryjnych SKRIPARTS, uczy posługiwania się robotami VEXROBOTICS IQ, True – True, Ozobot oraz drukarką 3d Zortrax.
  • ,,Dzisiaj – uczeń, jutro – pracownik” innowacja w klasie VII rozwijająca u uczniów wiedzę na temat narzędzi, jakie są potrzebne, aby funkcjonować  na rynku pracy i być na nim konkurencyjnym. Program innowacji zakłada wykorzystanie różnych platform i programów komputerowych.

Projekty edukacyjne  realizowane w naszej szkole:

* Projekt edukacyjny ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” realizowany w klasie 1.

*W klasach 1-3  na zajęciach rozwijających zdolności matematyczne jest realizowany

projekt edukacyjny pt. „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”.

* Projekt edukacyjny Uniwersytetu Dzieci „Ja w świecie emocji” kl. V, VII i VIII na lekcjach wychowawczych.

*Realizacja projektu edukacyjnego ,,EKO-SZKOŁA„.

Projekty edukacyjne  realizowane w przedszkolu:

* Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji„.

*W oddziale 5,6 – latków kontynuacja innowacji „Warsztaty kulinarne – poznajemy smaki dzieciństwa naszych Dziadków” przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich „Przyjmianki„.

*W oddziale 3,4 – latków „Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy „.

*Projekt edukacyjny ,,Czyste powietrze wokół nas„.