08.09.2021 Zebrania klasowe – Oddziały przedszkolne
09.09.2021 Zebrania klasowe – klasy I – VIII
04.11.2021 Zebrania klasowe
10.02.2022 Zebrania klasowe
07.04.2022 Zebrania klasowe
19.05.2022 Konsultacje z rodzicami