Została zakończona inwestycja związana ze zwiększeniem efektywności energetycznej szkoły w Przyjmie.
W ramach prac zmodernizowany został system przygotowania ciepłej wody użytkowej, system grzewczy i wykonana została instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskaniem ciepła i wymianą oświetlenia na LED. Na budynku podstawówki została zainstalowana fotowoltaika o mocy 18,15 kWp.

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, gmina Golina otrzymała ponad 2 mln zł dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na termomodernizację szkoły w Przyjmie.