Pismem z dnia 20 lipca 1968 roku nr 1b 19 a/18/68 Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało Szkole Podstawowej w Przyjmie nazwę: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie, tym samym szkoła zyskała patrona w postaci słynnej chemiczki. 

Maria Salomea Skłodowska -Curie urodziła się 1867 roku w Warszawie. W 1891 roku wyjechała z Królestwa Polskiego do Paryża, gdzie podjęła studia na Sorbonie. Tam też rozwinęła swoją karierę naukową. Do jej dokonań należą: rozwinięcie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków – radu i polonu. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości.

Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903 – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911 – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych. Należy do grona jedynie czterech osób, który otrzymały Nagrodę Nobla więcej niż raz. Wśród nich jest jedną z dwóch, które otrzymały nagrody w różnych dyscyplinach. W tej czwórce jest też jedyną kobietą oraz jedynym uczonym uhonorowanym w dwóch różnych naukach przyrodniczych. 

    Święto Patrona obchodzone jest w naszej szkole w dzień urodzin Marii Skłodowskiej -Curie, czyli 7 listopada.