• mgr Dorota Plutecka-Jankowska – dyrektor szkoły, logopeda
 • mgr Monika Andrzejewska – pedagog –terapeuta
 • mgr Agnieszka Borowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III
 • mgr Irena Elantkowska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Elżbieta Gruszka – nauczyciel fizyki
 • mgr Kornelia Jakubowska-Rubas – nauczyciel języka polskiego i muzyki, wychowawca klasy VII
 • mgr Daniel Jóźwiak – nauczyciel techniki
 • lic. Linda Kalinowska – Plewczyńska –nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Bogumiła Kowalska – nauczyciel chemii
 • mgr Jolanta Krawczyk– Poszwa -nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
 • mgr Magdalena Lewandowska – nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda, wychowawca zerówki
 • mgr Anna Neneman – Koprowska – nauczyciel przyrody i biologii
 • mgr Małgorzata Nożewska – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
 • mgr Sylwia Orchowska – nauczyciel matematyki i geografii, wychowawca klasy IV
 • mgr Anna Podemska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I, bibliotekarz
 • mgr Aneta Szczepaniak – nauczyciel języka polskiego i historii, wychowawca klasy VIII
 • mgr Ewa Wendt – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel plastyki, wychowawca klasy II
 • mgr Izabela Ziemniczak – nauczyciel edukacji przedszkolnej, wychowawca przedszkola
 • mgr Marcin Ziemniczak – nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI
 • mgr Monika Klasińska – sekretarz szkoły
 • Maria Choromańska – pracownik obsługi
 • Maria Dobersztyn – pracownik obsługi
 • Małgorzata Nowak – pracownik obsługi
 • Arkadiusz Podemski – pracownik obsługi
 • Janusz Ślebioda – pracownik obsługi
 • Stanisław Wałęsa – pracownik obsługi
 • Krystyna Włosiniak – pracownik obsługi
 • Andrzej Włosiniak – pracownik obsługi