ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

Podręczniki szkolne będą wydawane według następującego harmonogramu:

klasy I-III  01.09.2021 r.    (klasy I i III  w bibliotece szkolnej, klasa II w świetlicy szkolnej)

Na rodziców i dzieci czekam od godziny 920 do godziny 1030

klasy IV-VIII 02.09.2021 r. (klasy V i VIII w świetlicy szkolnej, klasy IV, VI i VII w bibliotece szkolnej)

  • Klasy V i VIII na przerwie od godziny 1010 do godziny 1020
  • Klasy IV, VI  na przerwie od godziny 1105 do godziny 1115
  • Klasa VII na przerwie od godziny 1200 do godziny 1210

Podręczniki może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny.

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną prosimy o przestrzeganie terminów podanych powyżej. Przypominamy również, że po odbiór podręczników należy przyjść w maseczce, a w oczekiwaniu na odbiór podręczników prosimy zachować odpowiednią odległość .

Zapraszam serdecznie