Akcja PoMOC z MOCą

Wszyscy pamiętamy zapewne sierpniową ewakuację polskich współpracowników z Afganistanu. Przebywają oni obecnie w sześciu ośrodkach na terenie naszego kraju i potrzebują naszej pomocy. W tej grupie…